Academic year 2022 -2023 … Lower Michigan

15 Varnakiotakia,15 successful stories! Congratulatios to ALL!!!

Όταν η στοχοθεσία των μαθητών & γονέων συνοδεύεται από την σωστή μεθοδολογία της διδασκαλίας!

CHALARI MARIA
CHATZIS FILIPPOS
GIATAGANAS KONSTANTINOS
KAKATSOS IASON-CHRISTOS
KOMAITI ELENI
KOULAOUZIDOU DANAI-MARIA
KOZADINOS THEOFILOS
KRITSELI ELENI
LAGOUDI IOANNA
LAZARAKOS NIKOLAOS
LYRI ASIMINA
MICHELAKIS EMMANOUIL
PAGONIS ANTONIOS
PAPAGEORGIOU MARIA
TSENIKOGLOU IOANNA-EIRINI