Proficiency E.C.P.E. Michigan

4 υπέροχα αγόρια, 4 επιτυχόντες

1.Kessaris George
2.Marinos George
3.Papoulis Angelos
4.Topakas Emmanouil

Lower E.C.C.E Michigan

17 καταπληκτικά παιδιά, 17 επιτυχόντες

1. Argyriou Pavlos
2. Asimakopoulou Penny
3. Christakou Giorgina
4. Dima Anastasia
5. Dimopoulou Marievi
6. Golemi Mersinda
7. Hatzopoulou Konstantina
8. Kessari Gioula
9. Lioudakis Marios
10. Merentiti Katia
11. Papadimitriou Panagiotis
12. Plataki Vassiliki
13. Valsami Ioulia
14. Vassilopoulos Fotis
15. Voreopoulou Sevi
16. Voulougra Anna
17. Zampounidi Natalia