Ξεκινώντας από τον Σεπτέμβρη του 2019, τα 20-30 λεπτά της εξάσκησης μέσω computer, που γίνονταν τα τελευταία 2 χρόνια εντός της τάξης, αντικαθίστανται από την κατ’ οίκον υπηρεσία e-learning. Ο μαθητής θα έχει πλέον την δυνατότητα με την χρήση του προσωπικού του κωδικού, να κάνει την εξάσκησή του όποτε και όσες φορές επιθυμεί μέσω της πλούσιας σε ασκήσεις, παιχνίδια και δραστηριότητες  εκπαιδευτικής πλατφόρμας, από την άνεση του σπιτιού του.

Μην επαναπαυόμαστε όμως!

Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων θα γίνεται όπως πάντα από τις καθηγήτριες των τάξεων! Tα ομαδικά παιχνίδια επανάληψης μέσω Tablet (Kahoοtκ.α.) που φτιάχνουν οι καθηγήτριες για κάθε επίπεδο και βιβλίο θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά εντός τάξης.

Το e-learning αφορά στην αγγλική γλώσσα και στα επίπεδα Junior A – Proficiency. Οι κωδικοί θα ενεργοποιηθούν και θα είναι διαθέσιμοι από 2 Σεπτέμβρη. Η χρονική διάρκεια του προσωπικού κωδικού είναι 12μηνη.