Πολιτισμός και Ήθος

Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε τις δεξιότητες καθενός μαθητή παρέχοντας μία εξαίρετη ξενόγλωσση εκπαίδευση με μία παγκόσμια προοπτική.

Πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος θα φτάσει στην προσωπική του επιτυχία και θα ξεπεράσει οποιαδήποτε πρόκληση. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να αναπτύσσουμε επιτυχημένα άτομα και να δημιουργούμε ένα θετικό περιβάλλον όπου όλοι οι μαθητές μας θα μάθουν. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Πιστεύουμε ο ένας στον άλλο. Πιστεύουμε στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βαρνακιώτη.

Values
Όλοι χρειάζεται να καταλάβουμε ποιες είναι οι αξίες μας και πως αυτές είναι οι καθοδηγητικές μας αρχές για την καθημερινή μας εργασία.
Πιστεύουμε ότι οι μαθητές μας αναπτύσσουν ακεραιότητα και δύναμη χαρακτήρος μέσω του να μαθαίνουν να κάνουν σωστές επιλογές και αναλαμβάνοντας τις συνέπειες των πράξεων τους.
Αναμένουμε από τους μαθητές μας να είναι ευγενικοί, ειλικρινείς και σεβάσμιοι απέναντι στους άλλους.
Αναζητούμε να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας το αίσθημα της αισιοδοξίας και της αποφασιστικότητας απέναντι στο πρόσωπο των προκλήσεων. Το υποστηρικτικό μας περιβάλλον ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν το θάρρος για να ενεργούν ανεξάρτητα και την αυτοπεποίθηση να επιδιώκουν ευκαιρίες ηγεσίας.

6 C’s
Η ψυχή της Σχολής μας βρίσκεται στη δυναμική σχέση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Η Σχολή παρέχει ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα το οποίο ενώνει τους μαθητές μέσω του πολιτισμού, της συνδεσιμότητας, της επικοινωνίας και της συνεργατικότητας . Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να αναπτύσσουν την αναλυτική και την κριτική τους σκέψη, να παίρνουν ρίσκα και να είναι δημιουργικοί..
Οι μαθητές μας αναμένεται να συμμετάσχουν ενεργά στη μάθησή τους και να ενταχθούν απόλυτα στη ζωή της κοινωνίας της Σχολής μας.
Πιστεύουμε πως μέσω της συνεχούς ενθάρρυνσης, μπορούμε να διδάξουμε τους νέους ανθρώπους προκειμένου να γίνουν αποφασιστικοί και αποτελεσματικοί πολίτες.
Προσφέρουμε ουσιαστικές ευκαιρίες για τους μαθητές μας στην τάξη προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στη Σχολή μας.
Γιορτάζουμε την ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών και του πνεύματος της ένταξης η οποία προκύπτει από την πολυπολιτισμική παγκόσμια κοινότητά μας. Αναζητάμε να εμπνεύσουμε τη διεθνή συνείδηση που είναι απαραίτητη για τους μαθητές, ώστε να συνεισφέρουν υπεύθυνα στην παγκόσμια κοινότητα.

Η ενεργή συμμετοχή μαθητών και των καθηγητών δημιουργεί τον ενθουσιασμό και την θετική ενέργεια που χαρακτηρίζει την εμπειρία της Σχολής μας.

Are you inspired enough?

Apply now