ESB 2022 Levels: B1-B2-C1-C2

Academic year 2021-22… ESB Mission Accomplished! CONGRATULATIONS!!! (Αναλυτική Βαθμολογία στις 29 Αυγούστου) ESB-B1 DANAI MARIA DIMITRIOS KOULAOUZIDOU ESB-B1 ELENI PETROS KRITSELI ESB-B1 IOANNA IOANNIS LAGOUDI ESB-B1 MARIA IOANNIS PAPAGEORGIOU ESB-B1 SPYROS NIKOLAOS...

EUROPALSO EXAMS May 2022

Congrats to All!!! Academic year 2021-2022… Mission Accomplished!!! 100 success rate!!!  1 KRITSELI MARIA ELENI Stars1 2 KRITSELIS PANAGIOTIS Stars1 3 KRITSELIS PANAGIOTIS Stars1 4 KONIARI ELENI Stars1 5 KOUKOULITHRA CHRYSOULA PARASKEVI Stars1 6 KOUFALIA MARIA Stars1...

Lower ECCE Michigan May 2022

LOWER ECCE MICHIGAN 2022 Academic year 2021-2022… Mission Accomplished!!! 100 success rate!!!  CHASAPI ALIKI DEMERLIOTIS PANAGIOTIS DIMITRIADI ZOE GIANNARAKI KATERINA GOUNARIS FISTOURIS VICTOR IRIOTIS DIMITRIS LAMPRAKIS NIKOLAS MARIOLI IOULIA MICHELI AGAPI MITSAKOS...