Κερδίστε μια χρονιά!
18/5 – 25/5 Εγγραφές θερινών τμημάτων.
Έναρξη: 1/6
Δώρο σε κάθε εγγραφή το επιστημονικό τεστ Μαθησιακών Τύπων (αξίας 25 ευρώ)