Αγαπητοί γονείς,

μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα των Online Tests & λοιπών αξιολογήσεων των μαθητών στο Parents Portal www.varnakioti.gr->community->parents portal

 

Τα αποτελέσματα των ασκήσεων που έγιναν online κατά τη διάρκεια του Easter Revision (επίπεδα SA-SD) μπορείτε να τα δείτε στο www.varnakioti->community->homework

Για Vocabulary: menu SUCCESSFUL TRIES

Για Grammar & Dialogues: οι βαθμολογίες είναι ορατές πάνω στις ασκήσεις