Ίωση είναι θα περάσει!

Αλλά επειδή προληπτικά μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και κλείσιμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για παραπάνω από δυο ημέρες μπορεί να ανακοινωθούν, ας μετατρέψουμε την εμπειρία σε μάθημα!

Το Ινστιτούτο μας δρομολογεί ήδη την πραγματοποίηση online ομαδικών μαθημάτων ανά τάξη, για τους μεγαλύτερους μαθητές μας!

Τα τμήματα από B1 (senior D) και άνω, Αγγλικών, γαλλικών και ιταλικών καθώς και οι ενήλικες, θα λάβουν ενημέρωση για το πώς θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά μέσω Skype. Εν τω μεταξύ από σήμερα οι μαθητές μας, ας έχουν τα κινητά τους μαζί. Εφαρμογές τις οποίες γνωρίζουν τα παιδιά, όπως το Flipgrid για τα προφορικά, το E-Learning για extra practice, Quizlet για μελέτη λεξιλογίου, emails για τις εκθέσεις και Kahoot για να νιώσουν οι ομάδες “σαν να είναι στις φυσικές τους τάξεις” έχουν ξεκινήσει ήδη να οργανώνονται και να “ανεβαίνουν” στην online αίθουσα

Οι μικρότεροι μαθητές, κρίνουμε πώς θα ήταν καλύτερο να συμπληρώσουν τα μαθήματα στο τέλος της χρονιάς. Βεβαίως οι ημέρες Θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα σταλεί mail στους γονείς με καθημερινό Homework εμπέδωσης και extra practice σε ασκήσεις γενικών γνώσεων και europalso test μέσω του E-Learning!!!

Teens see you online!
Juniors you’ll have to wait till next quarantine!